Styrelse

Styrelsen


Styrelsen sammanträder 1 gång per månad, vid behov fler gånger.


Årsmöte hålls en gång om året i april-maj, där medlemmarna blir informerade om föreningens ekonomi och aktuella ärenden. Alla större och viktigare beslut fattas på årsmötet. Därför är det viktigt att man är med och påverkar på dessa årsmöten.

Årsmöte utser och väljer också samtliga styrelseledamöter och funktionärer. Varje lägenhet (medlem) har en röst.

Vid viktigare ärenden och beslut som inte kan vänta till årsmötet, kallas medlemmarna till extra föreningsmöte.


Föreningens stadgar är godkända av Bolagsstyrelsen. Stadgarna uppdateras med jämna mellanrum.


Föreningen är medlem i SBC, Sveriges Bostadsrätters Centralorganisation.


Styrelsen består av:


Ordf: Stig Karlsson    Tegnérv.3B     tel: 073-060 82 03


Vice ordf: Jessica Hodberg    Täppan 7        tel: 070-722 21 84


Sekreterare: Christina Hedström     Tegnérv.11     tel: 0586-551 95


Ledamot:  Börje Björkqvist    Tegnérv.13A    tel: 072-831 95 33


Vicevärd: Steve Madsen     Tegnérv.9A     tel: 070-526  44 40


Supleanter: Jessica Eriksson    Tegnérv.13A      tel: 070-518 28 09

                     Henrik Bajroviv      Tegnérv.15B      tel: 072-307 86 95


Revisor: Mariana Vehkalampi       tel: 073-986 20 68


Revisorsupleant: Rolf Hellquist    Tegnérv.13B   tel: 073-046 30 78


Valberedning:     Fredrik Larsson     Täppan 7     tel: 073-077 44 81


Föreningens expedition: Tegnérvägen 3    


Styrelsens telefontider:  Måndag-Fredag  kl. 09.00-16.00


Vid akuta ärenden kan styrelsen nås på annan tid.

Copyright © All Rights Reserved.