Sopsortering

Sopsortering


Hushållssopor och matavfall

Idag finns det på området 6 sopstationer. Vid varje station finns alltid ett inkast för matrester   och resten till brännbart hushållsavfall. Skyltar talar om var man ska slänga respektive sopor.


Matavfall läggs endast i de bruna papperspåsarna som finns att tillgå. Detta på grund av att       påsarna är gjorda för att brytas ned snabbt.


Nya påsar finns i plastlådorna i respektive källare.


Papp och papper

Det finns blåa kärl uppställda för papp- och pappersinsamling.


Dessa finns: utanför 1:an

                      mellan 5:an och 7:an

                      vid Tegnérlundet

                      vid 13C

                      utanför 15:on


Där ska endast slängas papp- och pappersrelaterade saker. Ej plast eller hushållssopor.

Detta spar utrymme i vanliga soporna.Var ska jag slänga mina sopor?


Tanken är att sopstationen utanför 1:an är för de som bor i 1A, 1B och 1C.


Sopstationen mellan 3A och 3B är för just de två trapporna.


Sopstationen mellan 5:an och 7:an  är för 3C, 5A, 5B, 7A och 7B.


Sopstationen vid gaveln på 9:an är för 7C, 9A och  9B.


Sopstationen mellan 11:an och  13:on är för 11:an, 13A och 13B.


Sopstationen utanför 15:on är för 13B, 15A, 15B och Finska Föreningen.


Vänligen knyt ihop påsen ordentligt. Då blir det inte skitigt i kärlen, vilket betyder att det inte luktar lika illa.


Det är INTE acceptabelt att folk slänger skräp hos de andra föreningarna. Våra medlemmar betalar för våran sophämtning och ska inte belasta de andra föreningarnas kostnader. Det samma gäller åt andra hållet.


Skulle det råka vara fullt i din sopstation så är det självklart OK att slänga vid en annan station tillhörande Brf Tegnér.

Copyright © All Rights Reserved.